Netflix kijktip: 'The Missing' (2024)

Serie rond de verdwijning van een jongetje met James Nesbitt.

Afgelopen oktober startte op de BBC de miniserie The Missing en voor de zender het wist, bleken ze het grote kijkcijferkanon van het jaar te pakken te hebben met dit emotionele en spannende drama. Acht weken lang hield de serie de Britten aan de buis gekluisterd, waarna onmiddellijk een tweede seizoen werd aangekondigd. Wie deze serie gemist heeft, kan hem nu op Netflix bekijken, want het hele eerste seizoen is deze week aan de line-up toegevoegd.

In The Missing maken we kennis met een doodnormaal gezin, dat op weg is naar Frankrijk om vakantie te vieren. Pa Tony, moeder Emily en zoon Oliver krijgen echter autopech en besluiten in een klein stadje hun auto te laten fixen en de volgende dag verder te gaan. Na een dagje op een camping gebruik te hebben gemaakt van het buitenzwembad lopen Tony en Oliver terug naar het hotel. Het WK 2006 is gaande en die avond is er een wedstrijd van de Fransen. Als ze langs een scherm lopen, wordt er gescoord en is het heel even hossen en feesten om de goal te vieren. Maar als Tony naar beneden kijkt, is Oliver er niet meer. Hij kan niet ver zijn, want het jongetje was een paar seconden geleden nog bij hem. Een nachtmerrie begint, want Oliver is spoorloos en ook de dagen erop wordt hij niet gevonden. De politie lijkt zelfs Tony te verdenken, wat het drama nog erger maakt voor de ouders van het jongetje.

De andere verhaallijn die je volgt, is die van acht jaar later. Tony en Emily zijn uit elkaar en Oliver is nog steeds vermist. Er zijn wat aanknopingspunten geweest, maar uiteindelijk lijkt alles op niks uit te lopen. Maar Tony heeft nooit de hoop opgegeven en probeert nieuw leven in de zaak te blazen, geholpen door de Franse detective Julien, die de zaak nooit los heeft kunnen laten.

In de acht afleveringen zien we wisselend hoe het onderzoek in 2006 verliep, de relatie van Tony en Emily onder druk kwam te staan en hoe het onderzoek vandaag de dag verloopt. Uiteindelijk loopt het uit op een enorme ontknoping, waarin je als kijker de antwoorden krijgt waar je al die tijd naar hebt gezocht. Het tweede seizoen zal namelijk een nieuwe zaak volgen met de Franse detective Julien weer aan het roer. Maar de zaak rond Oliver is ten einde, al roept het einde nog wel wat vragen op en zijn er verschillende interpretaties. Maar dat doet er eigenlijk niet toe; de makers hebben niet geprobeerd om iets te rekken vanwege het succes en eindigen het seizoen op een hoogtepunt. Wat de serie bijzonder sterk maakt naast de vertelstructuur en de sterke verhaallijnen, is het hoge niveau van het acteerwerk over de hele linie. James Nesbitt is een favoriet van mij sinds ik hem zag in de geweldige serie Cold Feet (naar mijn mening een van de leukste Britse series ooit) en in The Missing speelt hij een van zijn beste rollen. Hij weet zo goed de angst en boosheid weer te geven van iemand die zijn kind moet missen, dat het soms gewoon pijnlijk is om naar te kijken. Frances O' Conner is ook top als Emily, die op een heel andere manier het verlies een plekje heeft trachten te geven. Zij probeert juist wel door te gaan met leven terwijl Tony dat weigert en zich vastbijt, zelfs als hij er zelf aan onderdoor zal gaan.

De spannende subplots bespreken, zou afdoen aan het kijkplezier voor degenen die de serie nog niet hebben gezien, maar er passeert genoeg de revue. Zo heb je de usual suspects waaronder de lokale pedofiel, de lokale Fransen waarvan je het idee hebt dat ze meer weten en de iets te vriendelijke Ier die probeert het echtpaar te helpen, al zien we als kijker dat hij moreel van de laagste orde is. Alle elementen en verhaallijnen zorgen ervoor dat The Missing niet alleen een emotioneel drama is, maar ook eentje vol spanning waarbij je niet kan wachten om een volgende aflevering te kijken in de hoop nog een clue te krijgen. Een van de beste nieuwe series en grootste verrassingen van 2014, hopelijk weet seizoen 2 straks het hoge niveau te evenaren.

Beeld: Two Brothers Pictures, BBC One

Interesse om voor ons te komen schrijven? Wij zijn op zoek naar freelance redacteuren.

Netflix kijktip: 'The Missing' (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 6331

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.