ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (2023)

24.08.2023, 00:07Autor:Ramona Cornea

PrintMail

În 2023 sunt nouă programe de tip MBA sau Executive MBA în România, în care managerii investesc circa 3,9 mil. euro Cel mai recent program este Pan–European Executive MBA, lansat de City College în anul 2021.

Piaţa locală de programe de educaţie managerială în 2023 număra nouă programe de tip MBA sau EMBA în anul 2023, cu costuri cuprinse între 6.000 şi 42.000 de euro. Mai mult 7.000 de executivi şi antreprenori din România au urmat cursurile unui program de educaţie managerială de tip MBA sau Executive MBA oferit în România, iar comunitatea celor mai bine pregătiţi oameni din business creşte cu câte 150 - 200 de absolvenţi în fiecare an.

Managerii români investesc anual circa 3,9 milioane de euro în programe de tip MBA sau Executive MBA, iar piaţa locală a programelor de educaţie managerială a ţinut cu dinţii de avântul de dezvoltare în ultimii ani, pliindu-se pe tendinţele economice locale şi regionale din ultimii ani pentru a ţine pasul cu nevoile managerilor.

Din 2008, de când ZF a lansat primul şi singurul clasament al programelor de educaţie pentru manageri, ZF MBA Insider, şi până în prezent numărul de programe oferite pe piaţă a variat, astfel că au existat şcoli de afaceri care au decis să iasă din România, altele şi-au mărit oferta de programe, în timp ce unii furnizori de MBA au plecat de pe piaţă, dar ulterior s-au întors.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (1)Diferenţa dintre un program de tip EMBA şi unul de MBA este reprezentată, în mare parte, de numărul mediu de ani de experienţă managerială pe care trebuie să îi aibă candidaţii care se înscriu la program, pentru EMBA fiind necesară o experienţă mai mare în poziţii de management.

De-a lungul ultimilor ani, piaţa programelor de MBA a suferit o serie de schimbări, astfel că, de exemplu, în 2010 şcoala de afaceri CEU Business School, care oferea un program de MBA în România din 2006, a ieşit din România. Programul are circa 100 de absolvenţi în România. Tot în 2010 a intrat pe piaţa locală programul de MBA al Maastricht School of Management, gestionat de echipa care a lucrat anterior la administrarea programului CEU Business School.

Din 2021, MaastrichtSchool of Management România a devenit Bucharest InternationalSchool of Management (BISM), însă partenerul internaţional a rămas în continuareMaastricht School of Management. Iar din 2023 Maastricht School of Management e parte din University of Maastricht, aşadar, partenerulinternaţional cu care Bucharest InternaţionalSchool of Management livrează programul de EMBA în Bucureşti este University of Maastricht.

În 2013, programul MBA Româno-Canadian a trecut din gestiunea BSM - Business School of Management, organizaţie care îl coordona din 1993, în cea a Facultăţii de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice.

Tot în acel an, ASEBUSS, una dintre cele mai vechi şcoli de afaceri din România, a lansat un MBA dedicat antreprenorilor, care a avut în anul 2015 prima promoţie de absolvenţi. Şcoala de business ASEBUSS are 30 de ani de activitate pe piaţa locală şi a ajuns în 2023 la aproape 1.500 de absolvenţi de la înfiinţare.

„Anul 2023 este un an special în ceea ce ne priveşte, anul în care aniversăm 30 ani de activitate pe piaţa educaţiei manageriale din România, an pe care l-am marcat printr-o serie de evenimente pentru absolvenţi si prin lansarea Investment Index ASEBUSS, un studiu trimestrial în rândul alumnilor si studenţilor, urmând ca în toamnă să organizăm evenimentul aniversar principal“, afirmă prof. Ovidiu Dîmbean-Creţa, rectorul ASEBUSS.

Următoarea schimbare importantă pe piaţa locală a şcolilor de MBA a avut loc în 2015, când a apărut pe piaţă programul TEE Executive MBA dezvoltat de Transilvania Executive Education din Cluj în parteneriat cu Universitatea Buckingham din Marea Britanie.

„De-a lungul anilor am creat un eco-sistem de educaţie executivă în care oferim cursuri pre şi post MBA, dar şi contextul pentru proiecte de cercetare şi publicare de cărţi“, spune Bianca Brotei, operations manager în cadrul Transilvania Executive Education.

În 2021 a avut cea mai recentă mişcare majoră de pe piaţa programelor de educaţie executivă, apariţia pe piaţă a programului Pan–European Executive MBA, lansat de City College, Campusul European al Universităţii York.

Programul Executive MBA oferit CITY College, University of York Europe Campus este un program în parteneriat cu diplomă dublă, ceea ce înseamnă că studenţii care au început programul în anul academic 2021-2022 vor primi o diplomă de la University of York şi una de la University of Strasbourg.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (2)

Per total, în 2023, în România sunt nouă programe de tip MBA sau Executive MBA, cu costuri de şcolarizare cuprinse între 6.000 şi 42.000 de euro şi o comunitate de peste 7.000 de absolvenţi.

„Şcolile de afaceri şi-au adaptat conţinutul programelor lor de studiu pentru a se alinia cu noile provocări şi oportunităţi ale mediului de afaceri. (...) Pe lângă provocările pe care le-au generat, crizele din ultimii ani au reprezentat şi oportunităţi de învăţare şi dezvoltare personală pentru lideri, iar aceste evoluţii se reflectă în comportamentul participanţilor la programele noastre de educaţie executivă“, spune Adriana Codruţa Georgescu, program manager al WU Executive MBA Bucharest.

Interesul executivilor pentru astfel de programe de educaţie este în creştere, piaţa este în creştere cu circa 150 – 200 de absolvenţi în fiecare, astfel că tendinţa generală pare a fi una de creştere.

„Pentru 2023, anticipăm o creştere a interesului pentru programele EMBA si BBA din România, pe măsură ce profesioniştii caută să îşi dezvolte competenţele într-un mediu de afaceri în continuă schimbare“, spune Roxana Farrugia, director EMBA Tiffin University Romania.

Pentru a continua dezvoltarea în acelaşi ritm ca în anii trecuţi, şcolile de educaţie pentru executivi vor trebui să se plieze pe noile cerinţe ale pieţei, pe specificul economiilor care acum sunt în schimbare permanentă.

„Şcolile vor trebui să se adapteze cerinţelor profesioniştilor, majoritatea oferă deja opţiunea de hybrid learning, un mix intre întâlniri in campus si online, folosind diverse platforme, şi să continue şi mai intens actualizarea programei şi a conţinutului cursurilor pentru a fi relevante în mediul de business actual“, este de părere Vasile Alecsandru Strat, decan al Bucharest Business School.

Puteţi citi mai multe informaţii despre evoluţia pieţei de programe de tip MBA sau EMBA în suplimentul ZF MBA Insider 2023, ce va apărea pe piaţă la începutul lunii septembrie a acestui an.

Cum se văd programele de MBA şi EMBA prin ochii absolvenţilor:

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (3)

Vlad Turcanu, fondator EMA\T Concept & finance manager, Elsima CONF, absolvent WU Executive Academy: Odată cu absolvirea cursurilor privesc cu alţi ochi hazardul. Am învăţat să analizez care este ponderea hazardului din succesul unui proiect şi în baza căror indicatori pot să anticipez mai bine mişcările jucătorilor din industria de textile.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (4)

Alice Gheorghiu, CFO, Trencadis, Executive MBA ASEBUSS: EMBA-ul a fost pentru mine un catalizator în evoluţia profesională ca CFO, iar cumulul de cunoştinţe, experienţă şi abilitaţi îmi este platforma ce mă susţine să contribui la creşterea succesului companiei.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (5)

Ion Georgescu, CFO, country manager, Bitdefender România & Moldova, absolvent Tiffin Executive MBA: Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv într-o lume în continuă schimbare şi pentru a-ţi îmbunătăţi oportunităţile de carieră şi dezvoltare personală. Educaţia stimulează inovaţia şi progresul în societate.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (6)

Dragoş Scăunaşu, senior manager, Adobe Managed Services, absolvent EMBA Bucharest International School of Management: Am înţeles care este dinamica unui mediu de business sănătos şi valoarea învăţării din propriile greşeli. (...) Programul de EMBA mi-a oferit o perspectivă realistă asupra mediului de business.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (7)

Ştefan Prigoreanu, CEO Millennium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare - Reasigurare, absolvent ROCA Executive MBA: Programul Executive MBA Româno-Canadian mi-a oferit un cadru structurat şi o atmosferă prietenoasă de studiu, dar şi competitivă în acelaşi timp, ceea ce m-a determinat să ies din zona de confort personal, să aprofundez şi să actualizez concepte de afaceri moderne, necesare oricărui director general, şi mi-a permis să fiu mai eficient în deciziile luate.

ZF 25 de ani. Istoria Şcolilor pentru executivi de top. Peste 7.000 de manageri şi antreprenori şi-au luat diploma de MBA sau EMBA. „Educaţia continuă este esenţială pentru a rămâne relevant şi competitiv în carieră“ (8)

Daniela Şuhanea, cofondator & CEO franc.agency, abolvent TEE Executive MBA: Parcurgerea programului EMBA mi-a schimbat viziunea asupra mediului de business pentru că mi-a oferit instrumentele necesare pentru a colecta informaţii, a le analiza şi a le privi critic astfel încât să pot lua decizii mult mai rapid şi să identific uşor oportunităţile în afaceri.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 26/09/2023

Views: 6673

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.